REFLEKSJONSHUSET

STEG FOR STEG

Vår visjon: RAUS

RESULTATORIENTERT:  Vi er opptatt av å skape resultater for bedriften.

AKTIVT TIL STEDE: Vi er aktivt tilstede i våre kurs

UREDDE: Vi tør å utfordre å ta imot det som kommer.

SAMSPILL: Vi er i samspill oss imellom og med deltakerne.

Vår visjon er å skape resultater gjennom refleksjon

Vi bruker vår kunnskap og erfaring i samspill med kunst, natur og kultur, for å gi våre kunder tid og rom for refleksjon og langsiktig tenkning.

Foto: Truls Moum

Om våre prosesser

I vårt arbeid med kurs, programmer og veiledning er evaluering en svært viktig rutine. Vi lar alltid våre kunder evaluere det de har deltatt på, samtidig som vi etter hvert oppdrag evaluerer oss selv.

Dette gir en enestående mulighet for utvikling, forbedring og læring. Gjennom evalueringene sitter vi igjen med et tydelig bilde av oss selv som konsulenter.

Vi er gode, trygge prosessledere med en sjelden dynamikk. Vi byr på oss sjøl, er ekte, tilstede og fleksible.

Vår ulike bakgrunn, personlighet og spisskompetanse utfyller hverandre og skaper bredde i tilnærmingen til oppgaver en konsulent må håndtere.

Med oss som konsulenter blir det morsomme prosesser med mye humør og energi.

I gjennomføringen av våre oppdrag kan det dukke opp uforutsette og utfordrende situasjoner. Vi er uredde og gode til å fange opp det som er viktig for å komme videre og har mot og faglig trygghet til å ta det opp. Det blir sagt om oss at vi skaper en svært trygg ramme som gjør det lettere å komme fram med det som er vanskelig.

Begge har erfaring med å lede komplekse prosesser.

Om personene

Ingunn

Utdanning: Teolog, organisasjonsveileder, gestaltveileder og dramapedagog

Erfaring: Prest, døveprest

Konsulent siden 2000

Ola

Utdanning: Sivilagronom

Erfaring: Bonde. Styremedlem, bla som styreleder Felleskjøpet og Landkreditt.

Konsulent siden 2010

Om refleksjonshuset på Lesja

Refleksjonshuset er opprinnelig kårboligen på gården Ner-Siem.

Ner-Siem, med et romslig, trivelig tun, ligger usjenert, åpent og sørvendt til på Lesja omgitt av et rikt historisk kulturlandskap, elv og fjell. Navnet tilsier en lang historie her ved bredden av det gamle Siemsvatnet som en gang lå i dalbunnen. Siem er en forkortelse for gamalnorsk «Se-heimr», som betyr heimen ved sjøen.

Garden har vært i slekta siden attenhundretallet, med ulike driftsformer.

Med etableringen av Refleksjonshuset har vi i Steg for Steg fått vårt eget sted å invitere kursdeltakere til. Vi har lagt vekt på å lage et sted hvor du lett slår deg til ro.  Det er ikke et hotell, det er ikke et privat hjem, det er et sted du kjenner det er godt å være.

Det er farger, interiør, kunst og omgivelser som inspirerer og henger sammen.

En av våre kursdeltakere ga så fint uttrykk for sin opplevelse; «Dette stedet har en helende atmosfære».